SWISTE s.r.o.
Senická 3788/1, 81104 Bratislava
info@swiste.com

IČO: 45693102
DIČ: 2023092775

IČ DPH:  SK2023092775
Spoločnosť je zapísaná v OR
OS Bratislava III, vložka číslo 66966/B

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Názov účtu: SWISTE s.r.o.
Čislo účtu: 2924842709/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2484 2709
BIC SWIFT: TATRSKBX

 
Napíšte nám / Pošlite recenziu